Friday, 15 February 2013

Samakah orang mukmin dengan orang fasik ?Terjemahan ayat 18 - 20 Surah As-sajadah

Samakah orang mukmin dengan orang fasik ? Tidak, mereka tidak sama. (As-sajadah : 18) 

Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga tempat tinggal yang tetap sebagai balasan bagi apa yang mereka telah kerjakan. (As-sajadah : 19) 

Orang yang fasik, tempat kediaman mereka ialah Neraka; tiap-tiap kali mereka hendak keluar dari Neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya, serta dikatakan kepada mereka: Rasalah azab yang kamu sentiasa dustakannya di dunia dahulu. (As-sajadah : 20) 

Dalam kitab "al-Mathla' 'ala abwabil muqni", karangan Syamsuddin Ba'ly, "fasik" didefinisikan : orang Islam yang banyak berbuat maksiat, meninggalkan perintah Allah, keluar dari jalan benar dan agama. 

Fasik juga didefinisikan, orang ISLAM yang melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil.

No comments:

Post a Comment

babab.net